El Banc del Temps afavoreix les persones per mitjà de les persones. En aquest sentit, facilita la inclusió social als nouvinguts, empeny l’intercanvi entre generacions, millora la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en condicions d’igualtat entre dones i homes i dóna suport a les famílies.
Al Banc del Temps cada persona importa per ella mateixa i pel que aporta doncs es dóna valor a allò que no té preu: la confiança, l’ajuda mútua i la convivència. El Banc del Temps és un punt de trobada per a conèixer els nostres veïns i donar-nos a conèixer i, així, entaular relacions i intercanvis que ens permetin resoldre necessitats del dia a dia, compartir interessos o aficions i, fins i tot, prendre el temps per a fer les coses que ens agraden i gaudir-les acompanyats.

?> ?>